JUMAL ON ARMASTUS

4. pühapäev pärast nelipüha

Jutlus 4. pp pärast nelipüha 28. juuni A.D. 2009 Juuru Mihkli kirikus Lk 15, 1-7.

 

Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes: "Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega! Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna "Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile:
"Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!" Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust...

             

            Süüdistus Jeesusele siin loo alguses: Ta võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega, viitab noile, kes on teelt eksimas või eksinud. Kui sõnasõnalt kasutada siinse teksti mõistet “patuste/patu” kohta, siis tähendab see “märgist mööda laskma; mitte tabama” – mis on enimesinev sõna “patu” kohta VT (Piibli Vana Testament; UT – Uus Testament).  Märgi mittetabamine, -teadmine, teelt eksimine on see, mis iseloomustab ka Jumala riiki: tegemist pole paigalseisva märgiga, mida hea sihtida ja maha võtta ning omastada, ega sarnane ta maise riigiga, vaid ta on nagu vaim, “mille häält sa kuuled, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb.” Sellepärast on kogu aeg oht jälle lasta mööda, jälle eksida jne, või sattuda masendusse, kus oled võimeline kõigele lööma käega. Siin inimene satub tavaliselt meeleheitesse, kuid siin võib olla paras aeg ja koht tabada ära õige rada – sest sa oled löönud käega ka kõigele sellele, mis sind senini on ehk “üles kloppinud” (vahule ajanud), sind motiveerinud; ja nüüd sa märkad, et seegi kõik on ainult seebimull. Kuid siin võib jääda ka masendusse ja enesehaletsusse ning kogu loodud maailm võib läbi selle prisma tunduda tülgastav. Sellepärast Jeesus ei hoia neist eemale, sest siin vajatakse Ta toetust ehk kõige enam; siin ei tehta panuseid saja protsendi tabamuse peale, et kõik üheskoos kohe tunnevad Jeesuse ära ja “on üks kari ja üks karjane” – Jumal otsib inimest nii nagu evangelist Luukas siin esitabki 3 mõistukõne järjest vahekorras 100:1; 10:1 ja 2:1, otsib seda Ühte ja võib leida ka sada, kuid otsib Ühte...otsib Inimest (suure tähega).

            Jeesus istub lauas nendega, kes on loobunud tegemast nägu, et kõik on korras ja kindlustavad oma siinset positsiooni veelgi; Ta istub lauas, sest igaüks neist võib ka langeda masendusse ja lüüa käega; Ta istub lauas, sest Tema kohalolek (armastuse kohalolek) võib panna nägema taas märgi suunas: kus nähakse vale rada läbi hoomates kõige kaduvust ja püütakse jälle ja jälle tabata Jumalat – toda, kes eales ei kao, ainus kes üldse püsib kindlana ja samas liikuvana (selline paradoks). Ka siin võib takerduda algusesse, sellesse, et näeme vale rada ja hakkame seda materdama ja jäämegi seda materdama ja ikkagi pole aega õiget teed käia mitte üks raas. Ehk seetõttu ütlebki Jeesus Ristija Johannese kohta, et ta on suurim prohvetite seas, kuid vähem uues riigis, sest ta veel ei näinud neid asju, mida Jeesus näitas ja millist rada. Kuid Ristijal oli oluline koht teevalmistajana – rituaalse pesemisega valmistati ette uue riigi õukonda; mitte säravate riietega ega välise kulla-karraga, vaid sisemise puhastumisega, meeleparandusega, mida sõna-sõnalt tuleks tõlkida: “pööras ringi, välisest sisemisse; staatilisest dünaamilisse” “pööras uude suunda” – ehk sai õigele teele tagasi, sai märgile pihta. Nüüd, hilisemate rüütlijutustuste järgi, saadakse autasu ja võib selle kellelegi kinkida.

            Imelikul kombel ei olnud needsamad rahvajuhid, variserid ja kirjatundjad, veel vähem saduserid, templipartei, rahul ei Ristijaga ega ka Jeesusega, ei vana ega uuega; mitte mingil juhul sellega, kus taga oli Jumala käsi. Traagika algab siis, kui see pole üksnes ajaloolise situatsiooni kirjeldus, vaid ka tänase päeva – Jumala tee ei ahvatle, see paneb pigem hirmuma ja pelguma ning pagema selle eest nagu Ado Lindropi “Šamanniraamatus”, kus kirjeldatakse šamaaniameti edasipärandamist, kuidas vaim tavaliselt läheb isalt pojale või pojapojale, kuidas see ei taha ja pageb, kuid vaimu eest pole pääsu ning mittenõustumisel tavaliselt lõpeb asi inimese surmaga. Nii on ka kogu Piiblis, nii UT kui VT inimese ja Jumala kohtumine Jumala sõnadega: Ära karda! Jesaja sõnutsi: Ära karda, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!

            Tänased pildid UT lisavad seda, et Jumal otsib omasid, otsib hoopis suurema innuga ja armastusega kui meie seda teeme isekeskis. Laskem end siis leida – meie pendeldamine ei tähenda seda dünaamikat alati, mis on olemas Jumala riigis; meie seismajäämine trotsist vms pole ka õige olemine. Hiinlased on õiget liikumist kirjeldanud  “toimi toimimata” tegutsemisena, mis pole ei seismine täiesti ega ka see action, kuhu meid juhatatakse moodsa aja valemitega, kus meil pole enam oma pead otsas, kus me ei tea kes oleme ja kuhu läheme. “Toimi-toimimata” on liikumine kooskõlas Looja seaduspäraga, looduse harmooniaga, olles paindlik ja samas sitke, minnes edasi ja samas seistes.

Jeesus istub siin pildis lauas koos nendega, kes on kimbatuses, kes ei tea enam õiget suunda, kes tee on unustanud, kuid kes aduvad, et tollaste poliitikute näidatud tee pole ka õiges suunas, kes igatsevad näha Jumalat. Kes teavad, et nende nooled pole tabanud, nende jalad on astunud valel teel. Pole häbiasi seda tunnistada, kuid pole vaja sellesse asendisse jäädagi, oh ma väetike... Jeesus ütleb ju paljudele: sõbrad, tulge; või ülestõusnuna: mina elan ja teie peate ka elama! See tähendab liikumist, pöördumist jälle ja jälle ja uuesti alustamist või eksimise kohast edasi minekut. Nendele öeldaksegi: Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Aamen.

Jutlus lisatud: 21.06.2010

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
Külalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee