JUMAL ON ARMASTUS

Kogudus

 • Kiriku teeb “KIRIKUKS” mitte hoone, vaid inimesed – nood, kes otsivad Jumala riiki ja tulevad selles osaduses kokku.
 • Juuru kirikus on armulauaga peajumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00. Kuu esimesel pühapäeval pärast jumalateenistust on kaetud kirikukohv pastoraadi saalis. 
 • Koguduse kantselei asub kogudusemajas Tallinna mnt 24. Kantselei on avatud kolmapäeviti kell 12.00 – 16.00. Koguduse õpetaja kõnetunnid on kantseleiaegadel või kokkuleppel õpetajaga (vt. Kontakt).
 • Kogudust juhib alates 2014. a. suvest õpetaja Kalle Kõiv, kes peab jumalateenistusi, toimetab ristimisi, leeritamisi, laulatusi ja matusetalitusi; võtab vastu erapihti ja koordineerib koguduse erinevaid töövaldkondi.
 • Koguduse vara üle valitseb, majandustegevust korraldab ja viib ellu koguduse nõukogu otsuseid koguduse juhatus. 2017. aastast kuuluvad juhatusse: esimees Joel-Siimo Põld ja aseesimees Kalev Kask  ning liikmed Kaja Jalukse-JärvikVirge Kadarik, Kristjan PajuTiia-Helle Schmitte, Heiki Tali, Kaido Täpsi ning ameti järgi koguduse vaimulik.

 • Koguduse majandustegevust, raamatupidamist, kassat ja varasid revideerib kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad 2017. aastast Rait Talvoja (esimees), Kristi Allikvee ja Ave Kadarik.
 • Koguduse esindusorgan on nõukogu. 2013. aastast täidab nõukogu ülesandeid koguduse täiskogu (2014. a seisuga 53 liiget), mille kohuseks on olla toeks koguduse vaimulikule koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning edendada koguduse tegevust.

 • Koguduse organistid on Mari Põld ja Virge Kadarik.
 • Koguduse kirikuteenija on Kalev Kask
 • Koguduse raamatupidaja on Eve Haggi.
 • 2013. aastast on kogudusel sõpruskogudus: Pori Teljä kogudus Soomest.

 • Koguduse juures tegutseb septembrist maikuuni pühapäevakool. Tunnid toimuvad pastoraadis kuu esimestel pühapäevadel samaaegselt jumalateenistusega ehk algusega kell 11.00. Tundides õpitakse piiblilugusid, lauldakse, joonstatakse, meisterdatakse, mängitakse ja tehakse palju muud põnevat. Suvel on laste- ja noortelaager. Lapsi õpetavad Helle Anderson, Kristjan Paju ja Kristi Allikvee.

 • Koguduse liikmeks astutakse ristimise läbi, täiskasvanu puhul kaasneb sellega leeriõnnistamine, millele eelneb leerikool. Leerikursused toimuvad aasta läbi kokkuleppel koguduse õpetajaga. Õpitakse ristiusu põhitõdesid, tutvutakse jumalateenistuse korra ja koguduse igapäevaeluga, üheskoos püütakse leida rada evangeeliumi tuuma - Jeesuse Kristuse ("MINA OLEN") manifestatsioonini läbi palve, pühakirja ja sakramentide. Õpetusliku kõrval on sama oluline koguduse juures tehtav vabatahtlik armastustöö - see ehitab sisemist inimest ja kõrvaldab välise. Kõige olulisem on tahta käia Jumala rada, selle manifestatsiooniks on ristimisel ja leeriõnnistamisel südamest antav "JAH!". 
 • Igal laupäeval on laubaõhta ehk pühapäevaks valmistumise palvus kirikus kell 18.00. Vastutav vend: Kristjan Paju.
 • Piiblitunde peetakse septembrist maikuuni kuu viimasel kolmapäeval kl 18.00 Juuru ja neljapäeval kl 17.00 Kaiu raamatukogus. Piiblitundides püütakse mõista ja taibata neid aardeid, mida pühakirja on aastasadadega salvestatud. Piibel on raamat Inimesest (suure tähega), tema arenguloost, tema küsimustest ja vastustest nendele – seega ka sissejuhatav lugu igastühest meist. Piibli- ja palvetunnid on kihelkondlik osaduskond, kandes nõnda koguduse vaimsust. Läbiviija: õpetaja Kalle Kõiv.
 • Koguduse palvetunnid toimuvad iga kuu 1. ja 3. kolmapäeval kell 18.00 kogudusemajas (Tallinna mnt 24). Läbiviija: õpetaja Kalle Kõiv.
 • Juuru Miikaeli koori juhatab Mari Põld, koorivanem on Kaja Jalukse-Järvik. Koor on koguduse juures tegutsenud juba 1846. aastast. Selle asutajaks oli tollane pastor J. G. Berg, kes lauljad leeritüdrukute hulgast selgemate häälte järgi välja valis. Koorilauljate arv on vastavalt koguduse suurusele muutunud. Hetkel laulab kooris üle kümne laulja ja lauldakse neljahäälselt. Koor teenib kaasa peamiselt suurematel pühadel, külastab kohalikke hooldekodusid ja võtab osa vaimulikest laulupäevadest. Uued lauljad on alati oodatud liituma kooriga! Selleks võtke ühendust koorijuhi või koorivanemaga.
 • Koguduse leht ilmub kaks korda aastas - suvel kalmistupühaks ja talvel jõuludeks. Esimene koguduse leht ilmus septembris 2001. Selle julge ettevõtmise eestvedajaks oli koguduse õpetaja Marko Tiitus. 2010. a sügisest on lehe vastutav toimetaja ilmik Kalev Kask. Toimetusse kuuluvad: Tiia-Helle Schmitte - keeletoimetaja, Anu Lillemägi - küljendaja-kujundaja, Jaak Kadarik - fototoimetaja. >>> Kõikide kaastööd on teretulnud hiljemalt kaks nädalat enne lehe ilmumist!
 • 2014. aastast taastähistatakse Juuru vennastekoguduse aastapäeva septembrikuu 1. pühapäeval ja 2015. aastast toimuvad ka vennaste palvetunnid kuu 2. kolmapäeval kl 18.00 kogudusemajas. Vastutav vend: Kalev Kask.
 • 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses ulatus Juuru koguduse hingede arv üle 6000, möödunud sajandivahetusel veidi alla 900. Kogudusse kuulub 2013. a seisuga 712 liiget (sh. 113 annetajaliiget).
 • EELK kogudused on mittetulundusühingud, seega koguduse põhisissetuleku moodutavad annetused (liikmeannetused, annetused ametitalitustelt, sihtannetused, annetused jumalateenistustel), mida on võimalik teha koguduse 
  kantseleis, kirikus või 
  arveldusarvele 

 

SEB: EE311010220007994015
või SWEDBANK: EE162200221060935648.
 
Annetus ei peaks olema kohustusest tulenev, vaid sisemine äratundmine. 

 

 

 

 

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
K├╝lalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee