JUMAL ON ARMASTUS

Teated

AJALOOLISE JUURU PASTORAADI RENOVEERIMINE

 

 

EELK Juuru Mihkli kogudusel on soov renoveerida ajalooline Juuru pastoraat, et rajada sinna Juuru kihelkonna tuba-muuseum, talvekirik, ruumid erinevateks huvitegevusteks ning kogudusetööks. 

Kirikust sadakond meetrit idas kõrge kivimüüriga piiratud aias põliste puude vahel on pikk, madal ja raske paekivist pastoraadihoone, mis oli ajalooliselt koguduse hingekarjase ja ta pere elukohaks ning koguduse kantseleiks. Millal pastoraat algselt ehitati, ei ole teada. Kirikukroonika järgi sai hoone Põhjasõjas kannatada ja 1732. aastal ehitati pool sellest uuesti üles. Põhihoone pärineb 1770. aastast,  juurdeehitused hoone otstes on  19. sajandi lõpust. 

Pastoraadis sündis 1777. aastal Arnold Friedrich Johann Knüpffer, Kadrina pastor, üks esimesi eesti keele ja rahvaluule kogujaid-uurijaid ja 1785. aastal Georg Magnus Knüpffer, Väike-Maarja pastor, Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid ja Taani Hindamisraamatu uurijaid.

Nõukogude ajal pastoraat natsionaliseeriti. Kogudus oli sunnitud vabastama kasutusel olnud ruumid. Kuni taasiseseisvumiseni tegutsesid pastoraadis sidejaoskond ja telefonikeskjaam

1991. aastal hoone tagastati kogudusele ja on olnud hädapärases kasutuses kogudusekoori lauluproovideks, pühapäevakooli tööks ja kirikukohvideks.

2013. aasta koristustööde käigus avastati, et hoones on säilinud märkimisväärne kollektsioon ajaloolisi tapeedikihte, millest vanim pärineb 19. sajandi esimesest poolest. Leidu uurisid Eesti parimad asjatundjad, toimus ka vastavasisuline teabepäev. 

2017. aasta juuli lõpus määras PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET  (PRIA) kogudusele toetuse Juuru pastoraadi ehitustöödeks summas 100 000 € Leader programmi* alusel, tingimuseks koguduse omaosalus  minimaalselt 11110 €. Tegelikkuses kujuneb koguduse omaosalus suuremaks, sest nagu ikka vanade hoonete renoveerimisel, tulevad tööde käigus konstruktsioonide avamisel esile  kahjustusi, mida projekteerija ei osanud ette näha.

Riigihanke katusekatte vahetamiseks ja katusekonstruktsioonide renoveerimiseks võitis Skone Grupp OÜ Tallinnast, töö objektil algas märtsis. 

Tänaseks on vana katusekate (all sindlid ja laastud, peal eterniit) lammutatud, poolel katusel on sarikad ja  roov uuendatud, taastatud on esiveranda katuse puitkonstruktsioonid , mis toetuvad esialgu ajutistele postidele. Alustatud on katuse katmist eelvaltsitud plekiga. Käsil on aiapoolsed katusekonstruktsioonid . Jaanipäevaks saab katus valmis!

  

Kui Jumal lubab, alustame sügisesi leeri- ja pühapäevakoolitunde ning kooriproove juba uue katuse all! Jumal õnnistagu igat eestpalvetajat ja annetajat!

 

*)  Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

 

Teade lisatud: 17.05.2018

Mai kuukava

Teade lisatud: 01.05.2018

Talgud

Teade lisatud: 01.05.2018

LAUBA├ĽHTA PALVUS

 

 

Laupäeviti kl 18.00 “laubaõhta” palvused kirikus

(pühapäevaks valmistumise palvus Taize lauludega).

 

Semiitliku arusaama järgi algab ööpäev päikeseloojanguga: "sai õhtu ja sai hommik..." Piibli loomislugudes. Laupäevaõhtune palvus koos kirikukellade  löömisega "lööb pühapäeva sisse". Nõnda on see palvus valmistumine  pühapäevaseks Jumalaga kohtumiseks. 

 

Iisraeli kõrberännaku aegset telki, kus pälviti Jumalat, nimetati samuti "kohtumistelk". Seal on ka kiriku (kui nähtava hoone) algupära. Pühapäev on  Kristuse ülestõusmise päev, nõnda tullakse kohtuma Ülestõusnuga Jumala Sõna ja sakramentide vahendusel. Lauba-õhtal ja igal muul ajal on võimalus Jumala ette kummarduda... Anselm Grün „Palve kui kohtumine“: Kummardamine on vaid Jumalale osaks saav sisemine ja välimine austamine, mille läbi mõistusega olend tunnistab Jumala absoluutset üleolekut ja ainulisust ning enese täielikku sõltuvust temast. Kummardades langen ma Jumala ette, sest ta on Jumal. Ma ei taha temalt midagi paluda, ka ei taha ma kummardamisega millenigi jõuda, ei ilusate tunnete, tasakaalu ega rahuni. Kummardades ei räägi ma oma probleemidest, ma ei kiida ega laida end. Ma lihtsalt langen Jumala ette põrmu, sest ta on minu Issand ja mu Looja. Kui ma olen tõesti aru saanud, mis tähendab olla Jumalast loodud ja iga hetk olemises hoitud, siis ei saagi ma teisiti kui selle Jumala, oma Looja ette langeda ja teda kummardada. Kummardades ma tunnistan, et olen Jumalast läbinisti sõltuv ja oma olemuses iga kiuga temale toetuv ja tema peale lootev... Mul ei jää muud üle kui imetledes ja kummardades tema ette põrmu langeda. 

 

Kummardades ei tiirle ma enda ja oma probleemide ümber, vaid püüan vaadata oma Jumalat. Ma unustan enda, sest Jumal on mind läbinisti vallanud, sest tema üksi on mulle tähtis. Pradoks seisneb selles, et ennast (ego) unustades viibin ma kohal, muutun ehtsaks, täiesti iseendaks. Minu meeli ei täida probleemid ja inimesed, olen üleni täidetud jumalikuga.

 

Teade lisatud: 07.06.2014

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
K├╝lalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee