JUMAL ON ARMASTUS

Teated

Muusikaõhtu

Teade lisatud: 20.05.2019

Mai kuukava

Teade lisatud: 17.05.2019

Teeliste kirikud 2019

Teade lisatud: 17.05.2019

Aprilli kuukava

Teade lisatud: 05.04.2019

Märtsi kuukava

Teade lisatud: 04.03.2019

Veebruari kuukava

Teade lisatud: 11.02.2019

Jaanuari kuukava

Teade lisatud: 22.01.2019

Tule leerikooli

Teade lisatud: 22.01.2019

Detsembri kuukava

Teade lisatud: 05.12.2018

Advendiküünla süütamine

Advendiküünla süütamine Juuru Mihkli kirikus pühapäeval kl. 18.00.Laulame advendilaule ja süütame üheskoos advendiküünla ning võtame valgust koju kaasa.Olete oodatud!

Teade lisatud: 28.11.2018

Novembri kuukava

Teade lisatud: 05.11.2018

Oktoobri kuukava

Teade lisatud: 07.10.2018

Tule leerikooli!

Teade lisatud: 07.10.2018

Piiblitunnid

Teade lisatud: 07.10.2018

Septembri kuukava

Teade lisatud: 01.09.2018

Juuru kihelkonnalaat

Teade lisatud: 30.06.2018

Orelisuvi 2018

Teade lisatud: 05.06.2018

KALMISTUPÜHA

 

Kalmistupüha toimub 8. juulil AD 2018

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Juuru uuel kalmistul

kell 13.00 palvus Juuru õigeusu kalmistul

Teade lisatud: 05.06.2018

AJALOOLISE JUURU PASTORAADI RENOVEERIMINE

 

 

EELK Juuru Mihkli kogudusel on soov renoveerida ajalooline Juuru pastoraat, et rajada sinna Juuru kihelkonna tuba-muuseum, talvekirik, ruumid erinevateks huvitegevusteks ning kogudusetööks. 

Kirikust sadakond meetrit idas kõrge kivimüüriga piiratud aias põliste puude vahel on pikk, madal ja raske paekivist pastoraadihoone, mis oli ajalooliselt koguduse hingekarjase ja ta pere elukohaks ning koguduse kantseleiks. Millal pastoraat algselt ehitati, ei ole teada. Kirikukroonika järgi sai hoone Põhjasõjas kannatada ja 1732. aastal ehitati pool sellest uuesti üles. Põhihoone pärineb 1770. aastast,  juurdeehitused hoone otstes on  19. sajandi lõpust. 

Pastoraadis sündis 1777. aastal Arnold Friedrich Johann Knüpffer, Kadrina pastor, üks esimesi eesti keele ja rahvaluule kogujaid-uurijaid ja 1785. aastal Georg Magnus Knüpffer, Väike-Maarja pastor, Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid ja Taani Hindamisraamatu uurijaid.

Nõukogude ajal pastoraat natsionaliseeriti. Kogudus oli sunnitud vabastama kasutusel olnud ruumid. Kuni taasiseseisvumiseni tegutsesid pastoraadis sidejaoskond ja telefonikeskjaam

1991. aastal hoone tagastati kogudusele ja on olnud hädapärases kasutuses kogudusekoori lauluproovideks, pühapäevakooli tööks ja kirikukohvideks.

2013. aasta koristustööde käigus avastati, et hoones on säilinud märkimisväärne kollektsioon ajaloolisi tapeedikihte, millest vanim pärineb 19. sajandi esimesest poolest. Leidu uurisid Eesti parimad asjatundjad, toimus ka vastavasisuline teabepäev. 

2017. aasta juuli lõpus määras PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET  (PRIA) kogudusele toetuse Juuru pastoraadi ehitustöödeks summas 100 000 € Leader programmi* alusel, tingimuseks koguduse omaosalus  minimaalselt 11110 €. Tegelikkuses kujuneb koguduse omaosalus suuremaks, sest nagu ikka vanade hoonete renoveerimisel, tulevad tööde käigus konstruktsioonide avamisel esile  kahjustusi, mida projekteerija ei osanud ette näha.

Riigihanke katusekatte vahetamiseks ja katusekonstruktsioonide renoveerimiseks võitis Skone Grupp OÜ Tallinnast, töö objektil algas märtsis. 

Tänaseks on vana katusekate (all sindlid ja laastud, peal eterniit) lammutatud, poolel katusel on sarikad ja  roov uuendatud, taastatud on esiveranda katuse puitkonstruktsioonid , mis toetuvad esialgu ajutistele postidele. Alustatud on katuse katmist eelvaltsitud plekiga. Käsil on aiapoolsed katusekonstruktsioonid . Jaanipäevaks saab katus valmis!

  

Kui Jumal lubab, alustame sügisesi leeri- ja pühapäevakoolitunde ning kooriproove juba uue katuse all! Jumal õnnistagu igat eestpalvetajat ja annetajat!

 

*)  Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

 

Teade lisatud: 17.05.2018

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
Külalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee