JUMAL ON ARMASTUS

NELIPÜHA 4. JUUNIL

 

NELIPÜHA ehk ristikoguduse sünnipäev


11.00 armulauaga jumalateenistus,
leerilaste konfirmeerimine,
koguduse töötegijate ja vabatahtlike mälestamine,
kaasa teenib Miikaeli koor

Pärast jumalateenistust:
*Küünalde süütamine kirikuaias vaimulike ja köstrite kalmudel
*Kirikukohv ajaloolise Juuru pastoraadi saalis 

Pärast kirikukohvi:
*Küünalde süütamine Juuru kalmistul koguduse juhatuse esimeeste, organistide, koorijuhtide ja kirikumeeste kalmudel

Teade lisatud: 30.05.2017

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
Külalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee